Μενού Κλείσιμο

Ανάπτυξη με Γνώμονα την Ανθεκτικότητα

Το πρόγραμμα ΚΕΔΙΑΚ-ΠΑΜΘ αποτελεί την κοινή προσπάθεια 80 περίπου έμπειρων και νέων ερευνητών από Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών για τη δημιουργία μιας καινοτόμου υποδομής που θα παρέχει  τη δυνατότητα:

  • Συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με φυσικά και τεχνολογικά συμβάντα (λ.χ. πλημμύρες, σεισμοί, τεχνολογικές καταστροφές) εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ
  • Ορισμού σεναρίων και συνεπειών των ενδεχόμενων διακινδυνεύσεων

για να ενισχύσει  την διαδικασία λήψης απόφασης από τους  αποφασίζοντες που διαχειρίζονται τα κεφάλαια της περιφέρειας ΑΜΘ.

Η όλη προσπάθεια βασίζεται στην άποψη ότι η εκτίμηση των συνεπειών της  εμφάνισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων στην κοινωνία, στην υγεία, στις  υποδομές, στον τουρισμό, στο περιβάλλον, στην γεωργική παραγωγή και στην οικονομία  είναι αναγκαία γνώση που πρέπει να προσφέρεται με αποτελεσματικό τρόπο στους  φορείς, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, για να αποδώσουν τα μέγιστα και για να  προσαρμοστούν εγκαίρως σε ενδεχόμενες διαταραχές.

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια ενισχύεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και η προβλεπόμενή της διάρκεια είναι 30 μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο